Wie ruimt de sneeuw weg voor een appartementsgebouw?

8 februari 2021

Voor quasi elke woning hoort een ijs- en sneeuwvrije stoep. Bij een appartement is dat uiteraard ook zo. Maar wie is er daar verantwoordelijk om het voetpad te ruimen?

Wat als je geen sneeuw ruimt?

In de meeste steden en gemeenten is het verplicht om je voetpad vrij te maken van sneeuw en ijzel. Weiger je dat te doen? Dan kan de gemeente je een boete opleggen. Bovendien kan je burgerrechtelijk aansprakelijk worden gesteld als er daardoor iemand valt op het voetpad voor je woning.

Of het nu om een appartement of huis gaat: de stoep moet dus bijna altijd geruimd worden. Bij een huis is het gemakkelijk om te bepalen wie dat doet: de eigenaar of huurder. Bij een appartementsgebouw is dat minder duidelijk omdat er veel verschillende personen verantwoordelijk kunnen zijn.

Onderling afspreken?

Vaak staat er in het gemeentelijk of stedelijk politiereglement welke bewoners van appartementsgebouwen er bij sneeuwval of ijzel moeten ruimen. Meestal gaat het om de bewoners van het gelijkvloers. Als daar niemand woont dan verschuift de verplichting vaak naar de bewoners van de eerste verdieping.

Het kan ook zijn dat de conciërge is aangesteld of dat de appartementsbewoners onderling moeten overeenkomen wie de stoep ruimt. Kijk dus goed na in het politiereglement van je woonplaats hoe de ruimingsplicht daar geregeld is. Ook in de basisakte en het reglement van mede-eigendom kan dat staan.

Als het onderling geregeld moet worden, kan je die afspraken best op papier zetten. Welke bewoner is verantwoordelijk? Draagt de conciërge de taak op zich? Of besteden jullie het uit aan een externe firma?