Wettelijke oplossing voor uitstel algemene vergadering

3 april 2020

Minister Koen Geens maakte recent via een persbericht meer details bekend over de oplossingen die hij voor syndici aanreikt in deze crisisperiode. Vele syndici zijn dan ook verheugd dat de minister gehoor heeft gegeven aan de verschillende argumenten die werden geformuleerd.

Jaarlijkse algemene vergadering

“De geldende veiligheidsvoorschriften tijdens de Covid-19 pandemie hebben gevolgen voor mede-eigenaars, in het bijzonder voor de kwetsbare groep van ouderen. De algemene vergaderingen kunnen niet doorgaan zolang de maatregelen gelden. Ook een schriftelijke behandeling is niet werkbaar, gelet op de leeftijdscurve van de mede-eigenaars en het feit dat syndici daar technisch niet op voorbereid zijn. In het verleden heeft de wetgever steeds bewust gekozen voor een fysieke vergadering, omwille van het sociaal aspect ervan en de moeilijkheden om iedereen te bereiken.”

De algemene vergadering moet na afloop van de crisisperiode plaatsvinden binnen vijf maanden.
Zo kan een syndicus ook de zomermaanden overbruggen, indien er geen vergaderingen kunnen plaatsvinden. Tijdens dit uitstel wordt de continuïteit verzekerd: de mandaten van de syndicus en de leden van de raad van mede-eigenaars worden verlengd tot bij de eerstvolgende algemene vergadering. Zij oefenen verder hun bevoegdheden uit, zo veel als mogelijk binnen de geldende voorschriften.”