Update maatregelen ingevolge covid-19

30 maart 2020

In de Nationale Veiligheidsraad van 27 maart 2020 werd beslist de eerder genomen maatregelen te verlengen met twee weken, dus tot en met 19 april eerstkomende. Ze kunnen daarna nog twee weken worden verlengd, d.w.z. tot en met 3 mei 2020.

Ingevolge de verlenging van deze maatregelen zijn wij genoodzaakt alle algemene en desgevallend bijzondere algemene vergaderingen alsook alle andere afspraken (plaatsbezoeken, expertises, etc.) opnieuw op te schorten en dit tot en met 3 mei 2020.

Ons kantoor zal in tussentijd volledig achter gesloten deuren werken maar blijft bereikbaar via e-mail of telefoon.
Om het bestemmingsgevaar tot een minimum te herleiden, worden eveneens alle teamleden gevraagd om van thuis uit te werken.  Mogelijks kan er als gevolg van dit telewerk en de tijdelijke organisatorische moeilijkheden ervan enige vertraging ontstaan in de afhandeling van het e-mailverkeer.
Deze maatregelen zijn genomen in ieders belang.
Wij danken voor uw begrip.