Rookmelders verplicht vanaf 2020 in elke Vlaamse woning

15 december 2019

Uiterlijk op 1 januari 2020 moeten alle woningen in Vlaanderen over de nodige rookmelders of een branddetectiesysteem beschikken. De verplichting geldt zowel voor huurwoningen als voor woningen die de eigenaar zelf bewoont.

Het is al langer verplicht om optische rookmelders op een correcte wijze te installeren in alle:

  • nieuw te bouwenwoningen
  • alle woningen waaraan renovatiewerkenworden uitgevoerd en waarvoor een omgevingsvergunning vereist is
  • huurwoningenen studentenkamers
  • woningen waarvoor een bijzondere sociale leningwordt toegekend.

Vanaf 1 januari 2020 geldt deze verplichting voor alle Vlaamse woningen.

Alle woningen moeten uitgerust zijn met voldoende rookmelders:

  • Zelfstandige woning(eengezinswoning, appartement of studio) en kamerwoningenmoeten op elke verdieping (bouwlaag) uitgerust moet zijn met minstens één rookmelder
  • In kamerwoningen moet bovendien elke (studenten)kameruitgerust zijn met een rookmelder.

Wonen-Vlaanderen raadt aan om rookmelders te plaatsen in elke ruimte waar u doorheen moet op weg van de slaapkamer(s) naar buiten (de kortste vluchtweg).

Kelders en zolders die rechtstreeks toegankelijk zijn (bv. niet via een ladder en/of valluik) of waarin zich een technische installatie bevindt, moeten minstens een rookmelder hebben. Die verplichting geldt ook voor kelders en zolders in gedeeld gebruik.

Bij de aanvraag van de bouwvergunning voor nieuwbouw of renovatiewerken moet op de plannen worden aangegeven waar de rookmelder of rookmelders geplaatst zullen worden.

In huurwoningen is de verhuurder wettelijk verplicht de nodige rookmelders aan te kopen en te plaatsen. Als de verhuurder kiest voor een toestel met vervangbare batterijen, moet de huurder die batterijen tijdig vervangen.

Als een woning niet voldoet aan de rookmeldersverplichtingen, dan wordt ze in de regel als ‘niet-conform’ beschouwd. Als een verhuurder voor die woning een conformiteitsattest aanvraagt, zal hem dat worden geweigerd. Bovendien riskeert de verhuurder sancties (bv. verplichting om werken uit te voeren, herbestemming, sloop).

In het kader van de administratieve procedure tot ongeschikt- en onbewoonbaarverklaring zal een woningcontroleur enkel een opmerking maken op het technisch verslag van het onderzoek van de woningkwaliteit. Het ontbreken van (voldoende) rookmelders zal op zich niet leiden tot een ongeschikt- en/of onbewoonbaarheidsbesluit.

(Bron: Vlaanderen.be)