Administratieve aanpak

De administratieve aanpak van Patribel Vastgoed kan als volgt omschreven worden:

 • Verzamelen, bewaren en ter beschikking houden van de basisgegevens van uw residentie en van alle andere relevante documenten;
 • Met betrekking tot de algemene en desgevallend bijzondere algemene vergaderingen: opstellen van de agenda en dagorde, versturen van de uitnodigingen, opstellen van de aanwezigheidslijst, organisatie van de (bijzondere) algemene vergadering zelf, opstellen van de notulen, verzenden van de notulen aan alle mede-eigenaars;
 • Uitvoeren en/of laten uitvoeren van de beslissingen van de (bijzondere) algemene vergaderingen;
 • Opstellen van overeenkomsten met leveranciers en aannemers;
 • Secretariaat en briefwisseling;
 • De mogelijkheid voorzien om op ieder moment een eigenaarslijst beschikbaar te stellen;
 • Het bijhouden en verwerken van de nodige persoonsgegevens per individuele mede-eigenaar;
 • Het overhandigen van gevraagde attesten;
 • Het verstrekken van de nodige inlichtingen en een schuldenstaat, in opdracht van de notaris, bij vervreemding van een kavel;
 • Organiseren van algemene en desgevallend bijzondere algemene vergadering;
 • Opmaken en verzenden van notulen en verslagen;
 • Aanvullen van de nodige documenten conform de wet op mede-eigendom;
 • Onmiddellijke kennisgeving aan alle mede-eigenaars van alle rechtsvorderingen door of tegen de vereniging van mede-eigenaars;
 • Strikt opvolgen van eventuele gerechtelijke procedures;
 • Het de mede-eigenaars mogelijk maken om alle niet-privatieve documenten of gegevens met betrekking tot het gebouw te consulteren, met name via een beveiligde portaalsite. Toegang tot dit onderdeel van de portaalsite wordt bekomen via een unieke toegangscode per mede-eigenaar;
 • Het beheer van gemeenschappelijke verzekeringspolissen, opvolgen vervaldata, behandeling en opvolging van schadegevallen;

Op zoek naar een syndicus?

Bent u op zoek naar een professioneel syndicus, die zich uitsluitend specialiseert in het beheer van gebouwen?