Nieuws

Op 30 september 2021 eindigen definitief de maatregelen uit de coronawet Justitie. Vanaf 1 oktober is het dus niet langer...

Vanaf 1 januari 2022 komen bij de verkoop van een woning of appartement enkel nog EPC’s in aanmerking die zijn...

Sedert de aankondiging van het Zomerplan en de versoepelingen staat onze beroepsconfederatie CIB Vlaanderen in nauw contact met het kabinet...

Volgens de huidige regelgeving moet uiterlijk op 1 januari 2022 ieder appartementsgebouw over een EPC voor de gemeenschappelijke delen beschikken. Het...

Om het engagement naar ons cliënteel toe inzake kwaliteit en integriteit verder te verbeteren alsook om de groei en dynamiek...

Het deel 'Goederenrecht' van het Burgerlijk Wetboek werd onlangs aangepast. Daarin staat ook de regeling rond appartementsrecht. Is er iets...