Deze coronaregels gelden tijdens algemene vergaderingen

8 september 2021

Op 30 september 2021 eindigen definitief de maatregelen uit de coronawet Justitie. Vanaf 1 oktober is het dus niet langer mogelijk algemene vergaderingen uit te stellen. Maar welke richtlijnen gelden voortaan op het vlak van social distancing bij het houden van een algemene vergadering? Is het opnieuw mogelijk om met meer dan één persoon een algemene vergadering bij te wonen? Hoe zit het met de mondmaskerplicht?

In de nieuwe versie van de FAQ van het Crisiscentrum is elke specifieke passage rond algemene vergaderingen geschrapt. Uit de FAQ kunnen we dus geen nadere interpretaties afleiden over de geldende regels specifiek bij algemene vergaderingen.

Daardoor moeten we ons voor de richtlijnen baseren op een samenlezing van de regels die gelden in de horeca en bij georganiseerde activiteiten.

Vanuit die opties lezen wij de huidige regels en richtlijnen als volgt:

  • Bij minder dan 200 aanwezigen dient bij een algemene vergadering de social distancing niet langer strikt gerespecteerd te worden. De experten adviseren wel nog steeds om in de mate van het mogelijke de social distancing te respecteren maar het is geen formele, afgedwongen richtlijn meer.
  • Het is opnieuw mogelijk om met meer dan één persoon een algemene vergadering bij te wonen. Indien de personen die samen komen een gezamenlijk huishouden vormen, is de social distancing niet langer verplicht.
  • Een mondmasker moet wel nog aan bij verplaatsingen maar is niet langer verplicht wanneer men neerzit. Indien de social distancing niet gerespecteerd kan worden, is het dragen van een mondmasker wel aangeraden.

Er zullen zeker ook mede-eigenaars zijn die zich geruster voelen indien er nog zekere minimale voorzorgsmaatregelen genomen worden. Het zal zaak zijn om daar, binnen de grenzen van wat mogelijk is, als syndicus een gulden middenweg in proberen te vinden.

We adviseren hierin ook steeds om de visie van de uitbater van de vergaderlocatie te vragen. Tenslotte neemt die als aanbieder van de locatie in deze ook een verantwoordelijkheid op zich.