De Appartementswet vanaf 1 september 2021 in een nieuw kleedje

23 maart 2021

Het deel ‘Goederenrecht’ van het Burgerlijk Wetboek werd onlangs aangepast. Daarin staat ook de regeling rond appartementsrecht. Is er iets gewijzigd en moet daar de syndicus en/of de VME rekening mee houden, bijvoorbeeld bij de wijziging van de statuten?

Even situeren…

Een nieuw Burgerlijk Wetboek vanaf 1 september 2021. Het Burgerlijk Wetboek wordt de laatste jaren gemoderniseerd. In het Belgisch Staatsblad van 17 maart 2020 verscheen het nieuwe Boek 3 ‘Goederen’. Die wet treedt niet direct in werking, maar pas binnen enkele maanden, meer bepaald op 1 september 2021.

Wat wijzigt er aan de Appartementswet?

Wijzigingen aan ‘gedwongen mede-eigendom’. Er wijzigen een aantal algemene bepalingen rond zgn. gedwongen mede-eigendom. Dat zijn bepalingen die ook gelden wanneer de Appartementswet niet van toepassing is. Het gaan bovendien om niet zulke belangrijke wijzigingen. Zo wordt er bijvoorbeeld nu uitdrukkelijk bepaald dat een mede-eigenaar nooit zijn aandeel in de gemeenschappelijke delen los van de verkoop van zijn appartement kan verkopen. Dat is op zich nogal evident.

Appartementswet zelf wijzigt bijna niet. Ook de bestaande regels rond appartementseigendom, die u nu terugvindt in artikel 577-3 e.v. van het Burgerlijk Wetboek, worden bijna niet veranderd in de nieuwe wet. Enkel de bepalingen inzake vereffening worden afgestemd om het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De nummering wijzigt wel! Wat wel aangepast wordt, is de nummering van de artikels. Die worden nu genummerd van artikel 3.84 tot 3.100 van het nieuwe Burgerlijke Wetboek. Los van de nummering kregen sommige artikels ook een eigen titeltje en worden in de artikels verwijzingen naar andere artikels afgestemd op de juiste nummering/betiteling van die artikels. Al bij al dus zaken waar u eigenlijk weinig zorgen over moet maken.

Wat dient de syndicus te doen? Als syndicus is er dus op zich geen reden om in actie te schieten door de nieuwe wet. De bestaande regels van de werking van een mede-eigendom. De rechten en plichten van de mede-eigenaars blijven dus zonder meer gelden.

Statuten hoeven niet te wijzigen. De nieuwe wet verplicht verenigingen van mede-eigenaars al evenmin om hun statuten of reglement van interne orde te gaan wijzigen. Als een dergelijke statutenwijziging of een aanpassing van het reglement van interne orde zich nu om een of andere reden zou opdringen, is er overigens ook geen reden om daarmee te wachten tot de nieuwe wet in werking treedt. Het kan op zich geen kwaad dat in de statuten nog naar de artikels van de oude wet verwezen wordt. Inhoudelijk blijft immers alles hetzelfde.

Besluit. De nieuwe wet wijzigt inhoudelijk zo goed als niets aan de Appartementswet, maar de nummering zal wel aangepast worden vanaf 1 september 2021. Dat zal op zich geen reden zijn om de statuten of het reglement van interne orde aan te passen. Bij een statutenwijziging kunt voor alle duidelijkheid eventueel wel ook nu al de nummers van de artikels uit het nieuwe wetboek tussen haakjes toevoegen.