Bijsturing uitrolkalender EPC Gemeenschappelijke Delen

16 mei 2021

Volgens de huidige regelgeving moet uiterlijk op 1 januari 2022 ieder appartementsgebouw over een EPC voor de gemeenschappelijke delen beschikken. Het gaat in totaal over ruim 130.000 appartementsgebouwen in Vlaanderen. De coronapandemie zorgde ervoor dat opmaak van dit EPC veel vertraging opliep. Op initiatief van Vlaams minister van Energie Zuhal Demir wordt deze timing nu bijgestuurd.

Er komt een fasering in functie van de grootte van het appartementsgebouw. Voor de grootste appartementsgebouwen (minstens 15 wooneenheden) blijft de verplichting van kracht tegen 1 januari 2022. Voor de middelgrote (5 tot en met 14 wooneenheden) verschuift de verplichting naar 1 januari 2023 en voor de kleinste (2 tot en met 4 wooneenheden) verschuift de verplichting naar 1 januari 2024. Op die manier kunnen de beschikbare EPC-deskundigen zich dit jaar focussen op de grote appartementsgebouwen. Het gaat in totaal over naar schatting 30.000 gebouwen. Zo is het haalbaar voor iedereen om tijdig over een EPC te beschikken. In de grote appartementsgebouwen valt ook de grootste energiebesparing te realiseren.

Op dit ogenblik werden nog geen 5000 van dergelijke EPC’s opgemaakt en bij de Vlaamse overheid
ingediend. Dit betekent dat momenteel minder dan 4% van de appartementsgebouwen al voldoet
aan de verplichting. De coronamaatregelen, die een plaatsbezoek in 2020 sterk bemoeilijkten, zijn
deels de oorzaak.

De beslissing over de opmaak van een EPC gemeenschappelijk delen, wordt vaak ook besproken op
de algemene vergadering van de vereniging van mede-eigenaars (VME). Deze vergaderingen konden
in vele gevallen niet of maar met veel vertraging doorgaan.  Ook in 2021 zullen de
coronamaatregelen nog een impact hebben op het aantal EPC’s dat kan worden opgemaakt. Er zullen
ook onvoldoende energiedeskundigen beschikbaar zijn om deze grote hoeveelheid aan EPC’s tijdig op
te maken. De focus wordt in 2021 daarom gelegd op de grootste appartementsgebouwen.

  • Appartementsgebouw met minstens 15 wooneenheden: Deadline 01/01/2022
  • Appartementsgebouw met 5 t.e.m. 14 wooneenheden: Deadline 01/01/2023
  • Appartementsgebouw met 2 t.e.m. 4 wooneenheden: Deadline 01/01/2024

Opmerking: ook gebouweenheden, zoals een dokterspraktijk, winkelruimte… tellen mee als een eenheid.

Voor nieuwbouwappartementen is het EPC van de gemeenschappelijke delen verplicht tien
jaar nadat de stedenbouwkundige vergunning is uitgereikt. Het EPC is tien jaar geldig, maar moet
aangepast worden bij werken die een invloed hebben op de energetische prestaties van de
gemeenschappelijke delen, zoals (na)isoleren van vloeren, muren en daken, plaatsen van nieuwe
voordeur, vervangen of vernieuwen van de collectieve technische installaties. Zo blijft het certificaat
actueel.