In het Ministerieel Besluit van 28 oktober 2020 werd al vastgesteld dat de bepaling was weggevallen waarbij professionele vergaderingen tot 40 personen toegelaten waren. Het was hierdoor onduidelijk of professionele vergaderingen al dan niet nog konden doorgaan en zo ja, tot maximum hoeveel. Intussen werd het...

Nu het aantal coronabesmettingen in België opnieuw stijgt, wordt het ontdekken van lokale broeihaarden steeds belangrijker. Vooral de stad Antwerpen en enkele randgemeenten kleuren de laatste dagen helemaal donkerrood en tellen relatief het hoogste aantal nieuwe infecties van heel het land. Ingevolge deze ontwikkelingen hebben wij preventief...

De vastgoedmakelaars in verkoop en verhuur konden de afgelopen weken van start gaan. Voor de professionele syndici bleef er echter onduidelijkheid bestaan over de vraag vanaf wanneer er opnieuw algemene vergadering ingericht kunnen worden, met respect voor de veiligheidsvoorschriften. Tegelijkertijd doemt er voor de syndici...

Op basis van de communicatie van de Nationale Veiligheidsraad vrijdag moeten we vaststellen dat het samenscholingsverbod blijft gelden. Alle fysieke contacten met particulieren zijn zeker minstens tot 11 mei uitgesloten. Vanuit die optiek lijkt het ons dan ook evident om alvast de geplande vergaderingen in...

De Nationale veiligheidsraad heeft afgelopen vrijdag een globale exitstrategie goedgekeurd, die helaas meer vragen heeft opgeworpen dan antwoorden. De exitstrategie moet de heropstart van de economie in goede banen leiden. Wat betekent dit voor uw syndici en uw VME? Voornaamste knelpunt voor syndici is uiteraard...

Minister Koen Geens maakte recent via een persbericht meer details bekend over de oplossingen die hij voor syndici aanreikt in deze crisisperiode. Vele syndici zijn dan ook verheugd dat de minister gehoor heeft gegeven aan de verschillende argumenten die werden geformuleerd. Jaarlijkse algemene vergadering "De geldende veiligheidsvoorschriften...

In de Nationale Veiligheidsraad van 27 maart 2020 werd beslist de eerder genomen maatregelen te verlengen met twee weken, dus tot en met 19 april eerstkomende. Ze kunnen daarna nog twee weken worden verlengd, d.w.z. tot en met 3 mei 2020. Ingevolge de verlenging van deze...