Sedert de aankondiging van het Zomerplan en de versoepelingen staat onze beroepsconfederatie CIB Vlaanderen in nauw contact met het kabinet van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne om zo snel mogelijkheid duidelijkheid te kunnen bieden rond de consequenties voor algemene vergaderingen. Het doel: maximale flexibiliteit...

Volgens de huidige regelgeving moet uiterlijk op 1 januari 2022 ieder appartementsgebouw over een EPC voor de gemeenschappelijke delen beschikken. Het gaat in totaal over ruim 130.000 appartementsgebouwen in Vlaanderen. De coronapandemie zorgde ervoor dat opmaak van dit EPC veel vertraging opliep. Op initiatief van Vlaams...

Om het engagement naar ons cliënteel toe inzake kwaliteit en integriteit verder te verbeteren alsook om de groei en dynamiek verder te versterken, verwelkomen wij vandaag onze nieuwe collega Soraya Godart als ‘Property Associate’. Van jongs af aan had Soraya een bijzondere interesse in vastgoed en...

Patribel Vastgoed staat garant voor een gedegen vakkennis als professioneel syndicus van appartementsgebouwen en garagecomplexen. Hierdoor kunnen we ons cliënteel een optimale dienstverlening aanbieden die garant staat voor kwaliteit en integriteit. De verregaande specialisering in het beheer van mede-eigendom alsook de permanente bijscholing van ons team...

Tegen 2020 moeten de ramen van alle woningen (dus ook huurwoningen) minstens dubbel glas hebben. Eigenaars die het meteen beter doen en hoogrendementsglas plaatsen kunnen onder bepaalde voorwaarden een premie krijgen. Deze regel geldt voor kamers en zelfstandige woningen (=studio, eengezinswoning of appartement). De dubbelglasverplichting geldt...

In het Ministerieel Besluit van 28 oktober 2020 werd al vastgesteld dat de bepaling was weggevallen waarbij professionele vergaderingen tot 40 personen toegelaten waren. Het was hierdoor onduidelijk of professionele vergaderingen al dan niet nog konden doorgaan en zo ja, tot maximum hoeveel. Intussen werd het...