Algemene vergaderingen: wat mag er tot 30 juni?

27 april 2020

Op basis van de communicatie van de Nationale Veiligheidsraad vrijdag moeten we vaststellen dat het samenscholingsverbod blijft gelden. Alle fysieke contacten met particulieren zijn zeker minstens tot 11 mei uitgesloten. Vanuit die optiek lijkt het ons dan ook evident om alvast de geplande vergaderingen in mei uit te stellen. De verdere evolutie moeten we afwachten.

Uiteraard zijn onze activiteiten nooit volledig stopgezet, integendeel. Zo werden onder meer dringende interventies uitgevoerd en het technisch beheer in de mate van het mogelijke uitgevoerd, dit binnen de strikte lockdownmaatregelen. Het financieel en administratief beheer loopt daarentegen gewoon verder.

Toch zijn er een aantal activiteiten, naast de algemene vergaderingen, die we noodgedwongen hebben moeten afbouwen of stilleggen. We denken onder meer aan:

  • Niet-dringende herstellingen en reparaties
  • Uitvoeren en begeleiden van renovatiewerken aan gemeenschappelijke delen voor zover de werken door de aannemer werden opgeschort;
  • Werfvergaderingen en contacten met aannemers;
  • Keuringen en controles;

Vanaf 4 mei mogen alle bedrijven opnieuw aan de slag. In de eerste fase is dit beperkt tot een B2B-context.

Syndici kunnen bovenstaande activiteiten vanaf 4 mei dus opnieuw opnemen. Dit uiteraard op strikte voorwaarden van de naleving van de veiligheidsvoorschriften.