Algemene vergaderingen mede-eigendom verboden!

30 oktober 2020

In het Ministerieel Besluit van 28 oktober 2020 werd al vastgesteld dat de bepaling was weggevallen waarbij professionele vergaderingen tot 40 personen toegelaten waren. Het was hierdoor onduidelijk of professionele vergaderingen al dan niet nog konden doorgaan en zo ja, tot maximum hoeveel.

Intussen werd het Ministerieel Besluit van 28 oktober 2020 verduidelijkt en wordt heden bevestigd dat professionele bijeenkomsten in de zin van seminaries, congressen, algemene vergaderingen inderdaad niet meer toegelaten zijn.

Voor Patribel Vastgoed betekent dit concreet dat de organisatie van fysieke algemene vergaderingen onmogelijk zijn geworden.

Het is heden onduidelijk voor welke termijn deze maatregelen zullen gelden.

Uiteraard worden onze activiteiten nooit volledig stopgezet, integendeel. Zo worden onder meer dringende interventies uitgevoerd en het technisch beheer in de mate van het mogelijke uitgevoerd, dit met strikte naleving van de veiligheidsvoorschriften.

Het financieel en administratief beheer loopt daarentegen ook gewoon verder.

Fysieke bezoeken aan ons kantoor zijn niet toegelaten. U kan ons telefonisch bereiken maandag, dinsdag en donderdag van 9u00 tot 12u00 en van 14u00 tot 16u00. Woensdag en vrijdag van 9u00 tot 12u00. Bij noodgevallen kan u contact opnemen op het noodnummer.

Via e-mail bereikt u ons op beheer@patribel.be

Wees voorzichtig, zorg goed voor jezelf en voor anderen!